SmartCity oplossingen

Smart City oplossingen kunnen wij bieden door detectie van o.a. geluid, temperatuur, beweging, luchtvochtigheid en fijnstof.
Uit ervaring weten we hoe moeilijk bijvoorbeeld een politieke discussies met bewoners kan zijn als er géén data beschikbaar is.
Vanuit beschikbare data kan er veel makkelijker een oplossing worden gevonden omdat een inhoudelijke duscussie op feiten gevoerd kan worden.